In het geval dat u niet verzekerd bent, of uw aanvullende verzekering niet het benodigde aantal behandelingen vergoedt dan worden de volgende tarieven gehanteerd. Deze behandelingen dienen per sessie contant te worden betaald (geen pin).

Tarieven  per 01-01-2014

Fysiotherapie per behandeling €. 30,00
Manuele therapie €. 40,00
Screening €. 14,00
Toeslag aan Huis behandeling €. 12,50
Intake en Onderzoek (1e behandeling)   €. 40,00
Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek   €. 55,00


 

 

 

 

Niet verzekerde diensten
Personal training (30 min)                               €. 25,00
Sporttape (per rol)                                           €. 10,00
Niet op tijd afgemelde afspraak        75% van geldend tarief                                    

Wij hebben met de volgende verzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten:
Achmea, Amersfoortse, Caresco,  Ditzo,  DSW,  FBTO, CZ,  VGZ, Delta Lloyd, Ohra,   Menzis,   Agis,   Zorg en Zekerheid,  UVIT, IZZ, IZA-Cura,  ONVZ,  Goudse,  De Friesland.
Mocht u bij een van deze maatschappijen een aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebben afgesloten, dan zal rechtstreeks worden gedeclareerd bij uw verzekeraar en zijn wij gehouden aan de geldende contractvoorwaarden.
 
U dient zelf te controleren, hoe en in welke mate u verzekerd bent voor fysiotherapie. Wij nemen hierin geen enkele verantwoordelijkheid.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de
"modelregeling fysiotherapeut-patiënt" van het KNGF/NPCF.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).