Vergoeding

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.  In de meeste gevallen ontvangt u geen nota meer. De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij uzelf in rekening gebracht. In de wachtruimte van Fysiotherapie van Campenhout hangt een tarievenlijst.

Vergoeding vanuit de basisverzekering vindt plaats in de volgende gevallen: Kinderen tot 18 jaar, de eerste 9 behandelingen, daarna vanuit de aanvullende verzekering. Chronische aandoeningen voorkomend op de “chronische lijst” die door de overheid is opgesteld: vanaf de 20e behandeling, de eerste 20 vanuit de aanvullende verzekering.

Fysiotherapie van Campenhout heeft overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars. U dient altijd uw polisvoorwaarden zelf te controleren.

Bent u verhinderd?
Het is belangrijk dat u een behandelafspraak minstens 24 uur van tevoren afzegt. In de behandeltijd die voor u is gereserveerd kan een andere patiënt behandeld worden. Mocht u niet 24 uur van te voren hebben afgezegd zal de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht.

Wat gebeurt er als uw fysiotherapeut afwezig is?
In geval van geplande afwezigheid van uw fysiotherapeut (vakantie/cursus) wordt er voor waarneming gezorgd. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken zullen we ervoor zorgen dat uw behandeling toch wordt voortgezet.