Kwaliteit van onze Fysiotherapie

De inspanningen van de fysiotherapeuten van Fysiotherapie van Campenhout zijn gericht op het leveren van ‘Topkwaliteit’ in de zorg. Om dit te garanderen zijn we ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).


Hierdoor mogen we ons ‘Register Fysiotherapeuten’ noemen. Dit houdt in dat we de verplichte na- en bijscholingen volgen, een verplicht aantal dagen scholing naar vrije keuze doen en we werken volgens de landelijke richtlijnen die zijn opgesteld voor verschillende klachtenbeelden. Bovendien zijn we ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.


KNGF:Het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) is de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten. Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.


Tot slot werken we bij Fysiotherapie van Campenhout met een klachtenregeling en is de praktijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24452250